Nasıl Yapıyoruz ?

Araştırma Süreci

Anket Tasarımı

Araştırma konusu için kavramsal çerçeve hazırlanır, araştırmada incelenecek ana konular ortaya çıkarılır ve anket formu hazırlanır. Araştırma öncesinde masa başı çalışması veya literatür taraması yapılır. Anket formu, gerekirse pilot uygulamalar ve müşterinin geri bildirimleri ile revize edildikten sonra saha çalışmasına hazır hale getirilir.

Örneklem / Evren Belirleme

Tüm ülke nüfusu, belli bir demografik grup veya bir zümrenin görüşleri tespit edilmek isteniyor olabilir. Hangisi olursa olsun, temsili en gerçeğe yakın şekilde sağlayacak bir örneklem hazırlanır. Örneklemin seçmen grubu gibi belli formüllerle istatistiki olarak ölçülebilir bir karşılığı da olabilir; daha önce hiç ölçülmemiş bir zümreyi de tarif ediyor olabilir

Saha Çalışması

Saha çalışması örnekleme sadık kalınarak gerçekleştirilir. Saha sürecinin zorluğu örneklemin hassasiyetinden bağımsız bir meseledir. Hangi ölçekte olursa olsun, saha çalışma adımlarının her biri “Dürüstlüğün kontrolü, ispatı ve hakkının verilmesi” mekanizması üzerine kuruludur. Bu mekanizmaya saha ekibinin tüm katmanları dahildir.

Analiz

Ortaya çıkan verinin ilk analizi yapılır. Doğrulukları gözden geçirilir. Her katmanda açıklayıcı faktör analizleri de kullanılarak tümden ne anlamlar çıktığı anlaşılmaya çalışılır.

Raporlama

Ortaya çıkan verilerin çapraz analizleri yapılarak, rapor müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yönetici özeti, kısa sunum ve detaylı tüm analizlerin paylaşılabildiği şekillerde sunulur.

Strateji / Yorum

Araştırma sonucunda amaç, bir müşterinin topluma dair öğrenmek istediği tanımlı bilgiyi en doğru biçimde ortaya çıkarmaktır.

Sizin için ürettiğimiz bilgiler ışığında stratejik destek de sunabilir. Yönetim danışmanlığı olarak yürüttüğümüz bu hizmette amacımız size önünüzdeki yolu tarif etmektir. Araştırmayı nasıl okuyacağınızı ve yol haritanızı oluşturmanız konusunda danışmanlık yapabiliriz.